ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
วันที่
1
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
25-06-2018
2
การประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
15-05-2018
3
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือนเมษายน 2561
30-04-2018
4
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05-03-2018
5
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
03-01-2018
6
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถ โครงการจัดหาพนักงานขับรถฯ
18-07-2017
7
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถตามโครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก
05-07-2017
8
ประกาศสำนักงานขนส่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยตรวจสภาพรถ
17-06-2017
9
ประกาศสำนักงานขนส่ง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรคจ้างเหมารายบุคคล
27-04-2017
10
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปตามโครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่
09-01-2017
11
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฎิบัติงานประจำสำนักงานโครงการ GPS
13-12-2016
12
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขวุฒิการศึกษารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน
28-11-2016
13
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฎิบัติงานประจำสำนักงานฯ
25-11-2016
14
กรมการขนส่งทางบก เผย ยอดรถโดยสารและรถบรรทุกติดตั้ง GPS จดทะเบียนใหม่ 235 คัน
10-02-2016
15
กรมการขนส่งทางบก แจง พาสสปอร์ตสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล(เล่มสีม่วง)เป็นการตกลงเฉพาะไทย-ลาว
10-02-2016
16
กรมการขนส่งทางบก เผยเฉพาะเดือนมกราคม 2559 ยังพบแท๊กซี่กระทำความผิดสูงสุด
09-02-2016
17
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราวจาก 1 ปี เป็น 2 ปี
17-10-2015
18
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตครั้งใหม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
02-09-2015
19
ข่าวกรมการขนส่งทางบก เตื่อนประชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่อาสาดำเนินการด้านทะเบียนและใบขับขี่
15-07-2015
20
ข่าวกรมการขนส่งทางบก มีแนวคิดแก้ไขกฎหมายยกเลิกการใช้ป้ายแดง
13-07-2015
21
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปลอดภัย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
12-07-2015
22
กรมการขนส่งทางบก ยื่นยัน ใบขับขี่รูปแบบเก่ามีผลตามกฎหมายทุกประการ ไม่มีการออกกฎหมายยกเลิก
30-05-2015
23
ข่าวกรมการขนส่งทางบก การนำรถออกไปใช้นอกประเทศต้องมีเอกสารทางทะเบียนรถครบถ้วน
15-05-2015
24
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายและพนักงานขับรถ ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยการขนส่งวัตถอันตรายทางถนนอย่างเคร่งครัด
13-05-2015
25
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยึดใบอนุญาตขับรถผู้ก่อเหตุขับรถชนจักรยานจนเป็นเหตุให้เสียขีวิตแล้ว
13-05-2015
26
ข่าวกรมการขนส่งทางบก "ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไรก็ได้"
01-04-2015
27
กรมการขนส่งทางบก สั่งจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่มีเจตนาหลบหลีกการตรวจจับความเร็ว
20-11-2014
28
ร่างขอบเขตงาน(TOR) การจ้างรถรับ-ส่งนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
06-10-2014
29
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง ให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร(30)
25-07-2014
30
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย
01-07-2014
31
ให้ผู้ควบคุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างติดต่อยื่นเรื่องขอรับหนังสือรับรองการใช้รถ ณ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี
30-06-2014
32
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด ขข
10-06-2014
33
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัย
14-05-2014
34
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ตรวจจับความเร็ว)
25-04-2014
35
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (1584)
25-04-2014
36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
18-04-2014
37
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็ว
02-04-2014
38
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ(1584)
02-04-2014
39
ตรวจรถแก๊ส ก่อนใช้ ปลอดภัยไว้ก่อน
11-03-2014
40
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
30-10-2013
41
(ร่าง) TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
01-10-2013
42
มาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
29-08-2013
43
บริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
25-01-2013
44
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
25-01-2013
45
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปิดการจราจร เพื่อฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัตถุอันตรายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
26-11-2012
46
กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มกรณีรถโดยสารและรถบรรทุกขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
26-09-2012
47
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.๒๕๕๕
20-04-2012
48
ุสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีใช้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ปี 55
20-04-2012
49
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเข้าเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง
05-12-2011
50
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา อมรมใบอนุญาตขับรถใหม่
20-11-2011
51
ขั้นตอนการใช้เครื่อง PDA
16-11-2011